IN ÉÉN ZIN:

Een toekomstbestendig Volmachtmodel

Centraal Volmachtbedrijf

Wij, Centraal Volmachtbedrijf BV, zijn het nieuwerwetse volmachtmodel. Dit houdt in dat het Centraal Volmachtbedrijf BV de bevoegdheid heeft gekregen om namens één of meerdere verzekeraars op te treden. De oorsprong ligt bij vier gerenommeerde volmachtkantoren, welke al sinds lange tijd hun sporen hebben verdiend in onze branche.

Gezien de ontwikkelingen in “volmachtland” zijn wij van mening dat het verstandig is onze volmachtbedrijven anders in te richten. Er wordt steeds meer van volmachtbedrijven verlangd, met name vanuit (Europese) wet- en regelgeving. Het is voor (huis)volmachtbedrijven bijna onmogelijk geworden om aan alle gestelde eisen op het juiste kwalitatieve niveau tijdig te kunnen voldoen.

Het uitgangspunt is om decentraal, via een co-volmacht-model, acceptatie, polis-opmaak, debiteurenbeheer en schadebehandeling uit te voeren. Het doel is het klantbelang optimaal te kunnen bedienen. Centraal worden, vanuit de nieuwe volmachtentiteit Centraal Volmachtbedrijf (CVB), de beheerwerkzaamheden uitgevoerd (m.n. automatisering (één ANVA-set en uniforme werkwijze), PARP, portefeuillemanagement, borgen datakwaliteit, SAGA/uitvoeringsverslag, na-selectie, interne audits, handboeken, afrekeningen rekening-couranten, contacten en afspraken met verzekeraars).

Deze werkwijze biedt de volmachtgevers het comfort dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan en tevens dat de kwaliteit van de uitbestede werkzaamheden op een zeer hoog niveau ligt. Plus de volmachtgevers hebben één centrale partij als aanspreekpunt en verantwoordelijke voor meerdere gevolmachtigden. Dit model wordt ook aan andere (huis)volmachten ter beschikking gesteld. U kunt aansluiting zoeken bij Centraal Volmachtbedrijf en van alle centraal geregelde zaken gebruik maken, waardoor u ontzorgd wordt.

Doelstellingen

 • Het beste Volmachtbedrijf van Nederland worden
 • Uniforme werkwijze van de aangesloten volmachtbedrijven
 • Schaalgrootte
 • Gebruik vergelijkingsmodule, waardoor snel de juiste producten voor de klanten geselecteerd en geoffreerd kunnen worden
 • Goed rendement voor onze partners (maximale CRVP van 85%)
 • Breed assortiment in aantallen producten en volmachten
 • Efficiënte en verder geoptimaliseerde automatisering, welke te allen tijde een belangrijk punt van aandacht is
 • Toekomstbestendig zijn en blijven. Ook door elkaar te ondersteunen bij calamiteiten
 • Aansluiten van collega-(huis)volmachtbedrijven, inclusief de volledig top-of-the-line automatisering
 • Frequente interne en externe audits waardoor de kwaliteit van de processen geborgd is en blijft.
 • Centraal ingerichte en gemakkelijk werkbare, digitale volmachthandboeken
 • Tijdige rekeningcourantafdrachten door CVB
 • Zorgen voor optimalisatie van datakwaliteit
 • Op een prettige wijze met elkaar te werken en op deze wijze de gestelde doelen voor ogen te kunnen blijven houden
Heuts mederkers zw-w 1-1-0022

Patrick Heuts

Directie Patrick@centraalvolmachtbedrijf.nl
Marcel-van-Loon_2

Marcel van Loon

Directie Marcel@centraalvolmachtbedrijf.nl
Foto-Hans-vierkantenzwartwit

Hans Prompers

Hans@centraalvolmachtbedrijf.nl
huub-scharenborg

Huub Scharenborg

Huub@centraalvolmachtbedrijf.nl
Ronnie Benschop

Ronnie Benschop

Partner Manager ronnie@centraalvolmachtbedrijf.nl
Heuts mederkers zw-w 1-1-0799

Remco Meens

Volmachtbeheerder Remco@centraalvolmachtbedrijf.nl
patrick-van-der-fluit

Patrick van der Fluit

Patrickvanderfluit@centraalvolmachtbedrijf.nl
Eveline Merkus

Eveline Merkus

administratie@centraalvolmachtbedrijf.nl
Martin van Ginkel

Martin van Ginkel

Hoofd Automatisering Martin@centraalvolmachtbedrijf.nl
Web.02-e1558619615113 (1)

Michiel van den Brink

Applicatiebeheerder Michiel@centraalvolmachtbedrijf.nl
Heuts mederkers zw-w 1-1-0794

Jan Bunnik

Applicatiebeheerder ANVA Jan@centraalvolmachtbedrijf.nl
jurgen2

Jurgen Blankenstijn

Consultant/Applicatiebeheerder jurgen@centraalvolmachtbedrijf.nl
5788343c7c2d3728eb9db8f096b62081

Wilfred Nijhof

Applicatiebeheerder Wilfred@centraalvolmachtbedrijf.nl
download

Wendy Broek

Applicatiebeheerder wendy@centraalvolmachtbedrijf.nl
Web.04

William Nederkoorn

Consultant/Applicatiebeheerder william@centraalvolmachtbedrijf.nl
5788343c7c2d3728eb9db8f096b62081

Anita de Wit

Applicatiebeheerder anita@centraalvolmachtbedrijf.nl

Kwaliteitsgarantie

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Centraal Volmachtbedrijf B.V.  te Dordrecht voldoet aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd.

Wij hebben kwaliteit dan ook hoog in het vaandel staan!

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Als volmachtbedrijf is Centraal Volmachtbedrijf B.V. een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen.

Bij de bij ons aangesloten volmachtkantoren zijn diverse verzekeringen af te sluiten en bieden wij uitgebreide mogelijkheden van de verzekeringsmaatschappijen.

Meer informatie over deze samenwerking kunt u lezen in onze volmachtbrochure.

Klachtenprocedure

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus.

Je kunt gebruik maken van ons klachtenformulier

Roltransparantie

Wij hechten veel waarde aan duidelijkheid. Wij vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wie welke rol vervult bij uw verzekering.

Centraal Volmachtbedrijf B.V. treedt op als gevolmachtigd agent. Dit doen wij in een Co-volmachtconstructie met meerdere volmachtbedrijven. Op uw polisblad staat altijd duidelijk vermeld welke co-volmacht dit betreft. Hierop vermelden wij namelijk wie uw gevolmachtigd agent is en wie uw tussenpersoon. Deze tussenpersoon is dus geen gevolmachtigd agent, maar treedt op als uw adviseur.

Ook bij de ondertekening van uw polis vermelden wij wie uw gevolmachtigd agent is. Wij ondertekenen onze polisbladen met Centraal Volmachtbedrijf B.V. / <naam van de desbetreffende co-volmacht>.
Op deze manier is het dus altijd duidelijk wie uw gevolmachtigd agent is.

Op uw polisblad staat ook de naam van de verzekeraar vermeld. De verzekeraar is de risicodrager van uw verzekering.

Momenteel zijn de volgende Co-volmachten aangesloten bij Centraal Volmachtbedrijf:
– AJP Assuradeuren B.V. (Meppel);
– AM Assuradeuren (Hoogeveen);
– BB Assuradeuren (Alkmaar);
– Brainport volmachtbedrijf B.V. (Veldhoven);
– CS Volmachten (Wijchen);
– Consent Assuradeuren B.V. (Enschede);
– DDN Assuradeuren (Mook);
– Don Assuradeuren (Koudekerke);
– Frisia Assuradeuren B.V. (Den Haag);
– GABA Assurantiën (Arnhem);
– Guell Assuradeuren (Haarlem);
– de Heer Assuradeuren (Haarlem);
– Heuts Assuradeuren B.V. (Nuth);
– Procuraat Assuradeuren B.V. (Enschede);
– Regiopolis B.V. (Nijmegen);
– Rivez Assuradeuren (Helmond);
– SlimM Verzekerd B.V. (Veldhoven);
– Thomas Assuradeuren B.V. (Leeuwarden);
– Trinitum B.V. (Breda)
– Tump Assuradeuren (Ilpendam);
– Unirisk Assuradeuren B.V. (Volendam);
– VAG Assuradeuren B.V. (Alkmaar);
– Van Campen & Dijkstra (Gorredijk);
– Van Loon Volmacht B.V. (Dordrecht);
– Van Steensel Assuradeuren B.V. (Rotterdam);
– VDF Verzekeringen (‘s-Hertogenbosch);
– Volmacht Assurantiebedrijf Bouten B.V. (Panningen);
– Vugts Volmacht B.V. (Vught);
– Zuiderhuis Assuradeuren B.V. (Weert).

Wilt u meer weten over onze rol als gevolmachtigd agent? Lees dan de brochure van de NVGA: uw financieel dienstverlener is gevolmachtigd agent.