Beheerst beloningsbeleid

Beloningsbeleid van het Centraal Volmachtbedrijf BV en haar Co-volmachten

 

Het Centraal Volmachtbedrijf BV en haar Co-volmachten voeren een beheerst beloningsbeleid dat in lijn is met de geldende wet- en regelgeving. Het beloningsbeleid omvat elke vorm van beloning en heeft betrekking op alle medewerkers binnen de organisatie. Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met én belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers. Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten en het functioneren van de medewerker bestaat de mogelijkheid om een 13e maand uit te keren. Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

 

Klik hier om het Beheerst Beloningsbeleid te downloaden.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je graag contact opnemen?